Faculty of Fine ArtsCeramics and Glass

Ceramics and Glass

Akademik Kadro

Yrd.Doç. Nurdan ARSLAN Bölüm Başkanı
Yrd.Doç. Fuat KÖKEK
Yrd.Doç. Ayşe Şeyma BOBAROĞLU
Yrd.Doç. Nalan DANABAŞ
Yrd.Doç. Serdar GÜRSES
Öğr.Gör. Alptekin GÖRÜNÜŞ
Öğr.Gör. Levent VARDAL
Arş.Gör. Ayşe Eryılmaz AKSAKAL
Arş.Gör. Serap ERDOĞAN