Faculty of Fine ArtsCeramics and Glass

Ceramics and Glass

Akademik Kadro

Dr.Öğr. Üyesi Nalan DANABAŞ BÖLÜM BAŞKANI

Dr.Öğr. Üyesi Nurdan ARSLAN

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe Şeyma BOBAROĞLU

Dr.Öğr. Üyesi AYŞE ERYILMAZ AKSAKAL

Öğr.Gör. Alptekin GÖRÜNÜŞ

Öğr.Gör. Levent VARDAL

Arş.Gör. Serap ERDOĞAN