Güzel Sanatlar FakültesiSeramik ve Cam

Seramik ve Cam

Genel Bilgiler


TARİHÇE

Seramik-Cam Bölümü ülkenin önemli seramik ustalarından Hakkı İzzet tarafından “Seramik Sanatları Bölümü” adıyla kurulmuştur. Hakkı İzzet uzun yıllar Seramik Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmasının yanı sıra, Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. Bu bölüm, kuruluş amacı olarak ülkenin seramik ve porselen sanayinin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemiştir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun ilk yıllarında “Seramik Sanatları Bölümü” olan bölüm adı 1960 yılında “Keramik”, 1965 yılından sonra da yine “Seramik Sanatları” olarak değiştirilmiştir. 1982 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında  Fakülte olunması ile birlikte “Seramik Bölümü”, 1991 yılında daCam Anasanat Dalı’nın kuruluşuyla birlikte “Seramik-Cam Bölümü” olarak adlandırılmıştır.

BÖLÜMÜN AMACI

Seramik-Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramik-cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak, zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Seramik-Cam Bölümü, merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi (I.A.C.) üyesidir. Seramik-Cam Bölümü, Seramik Anasanat Dalı ve Cam Anasanat Dalında lisans eğitimi vermektedir.

EĞİTİM

Birinci sınıf eğitimi; Temel Sanat Eğitimi, seramik ve cam için ayrı olarak; Serbest Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımına Giriş, Seramik ve Cam Meslek Resmi, Seramik ve Cam Kimyasına Giriş ve diğer kültür derslerini; ikinci sınıf, Serbest Seramik ve Cam Tasarımı, Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Görsel Anlatım Tasarlama, Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür derslerini; üçüncü sınıf, Serbest ve Endüstriyel Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik ve Cam Teknoloji Araştırmaları, Yüzeysel Tasarım derslerinin yanı sıra Seramik ve Cam Üretim İşletme Hesapları ve Seramik ve Cam Dekor Teknikleri derslerini de kapsamaktadır. Dördüncü sınıf artık uzmanlaşma ve branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel, ya da Serbest Seramik Tasarımı Sanat Dallarından birini seçerek diploma projesini bu dallardan birinde tamamlar. Cam Anasanat Dalı da aynı paralelde yürütülür.

 

Bu sayfa Seramik ve Cam tarafından en son 07.02.2013 15:00:23 tarihinde güncellenmiştir.