Güzel Sanatlar FakültesiSeramik ve Cam

Seramik ve Cam

SICAK CAM ATÖLYESİ AÇILDI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK- CAM BÖLÜMÜ  SICAK CAM ATÖLYESİNİ AÇTI

Aylin Özal

M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Nurdan Yılmaz Arslan öncülüğünde gerçekleştirilen sıcak cam atölyesi,sıcak cam eğitimine  başladı.  

Bilimsel Araştırma Projesi (BAPKO) kapsamında  “Sıcak Cam Atölyesi Projesi”  ile rektörlük  hizmet ödülü alan Yrd.Doç.Nurdan Yılmaz Arslan ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Aylin Özal: Hocam,Seramik -Cam Bölümü bünyesinde  sıcak cam atölyesini  kurdunuz, bize  projenizin amaçlarından bahseder misiniz?

Nurdan Yılmaz Arslan: Sorunuza geçmeden önce  size kısaca Cam Anasanat Dalı’nın tarihçesinden bahsetmek istiyorum. 1991 yılında M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü içinde açılan Cam Anasanat Dalı, Türkiye’de üniversite bünyesinde lisans,yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları ile ilk  ‘’Akademik  Cam Eğitiminin ‘’ verildiği kurum olma özelliğini taşımaktadır. Seramik  kökenli hocalarımızdan öğretim üyeleri Ersun Özken ve Serdar Gürses’in özverili çalışmaları ile seramik  ders programları örnek alınarak kurulmuştur. Seramik-Cam Bölümünün 1957 Yılındaki kuruluş amacında da belirtildiği gibi, bölümümüz özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra  bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, endüstri için gerekli olan çağdaş tasarımcıları da yetiştirmektedir.

Şimdi sorunuza gelince, mevcut cam atölyeleri ile devam etmekte olduğumuz eğitim programlarımızı sıcak cam atölyesi ile daha da zenginleştirmek istedik. Proje bu bağlamda hazırlandı ve gerçekleşti. Takdir edersiniz ki uygulamalı sanatlarda sanat ve tasarım eğitiminin asıl amacı, yaratıcı fikri üç boyutlu hale getirmek ve ortaya koymaktır. Malzeme ile ilgili sanat-tasarım eğitiminde en önemli faktörler güncellenmiş ve her türlü teknik donanıma sahip atölyelerin varlığıdır. Ancak bu atölyelerin varlığı ile çağdaş eğitimin ve öğrenimin ihtiyaçları karşılanabilir. Olanakları zenginleştirilmiş atölyelerin varlığı öğrencinin tasarlama-deney ve uygulamadaki yaratıcılık yeteneklerini destekleyerek, yeni teknolojileri kullanabilme ve tasarım yapabilme pratiğine önemli katkılar sağlayacaktır.

 

A.Ö: Bu alanda çalışmaları olan başka üniversiteler de var mı?

N.Y.A: Evet, Eskişehir Anadolu Üniversitesi var. Oradaki Cam Bölümü bizden çok sonra kurulmasına rağmen ekonomik koşullarının daha iyi olmasından dolayı sıcak cam atölyesi konusunda daha şanslıydılar. Cam bölümü kurulurken bizim eğitim programlarımızı örnek aldılar. Füzyon fırınları konusunda hocalarımız onlara destek oldu.

 

A.Ö: Bu projenin gerçekleşmesi için yetkili kurumlardan destek alabildiniz mi?

N.Y.A: Sıcak cam atölyesi için yaklaşık beş yıldan beri sponsor arayışımız vardı. Özellikle cam sektöründen yardım almak istedik ancak özel kuruluşlar ekonomik sorunlarından dolayı yardımcı olamayacaklarını belirttiler. Ben de dekanlık aracılığı ile rektörlüğe proje sundum. Bilimsel Araştırma Projesi (BAPKO) kapsamında hazırladığım bu proje kabul edildi. Böylece, hem sıcak cam atölyesi kuruldu hem de mevcut cam atölyelerinin fırınları, makineleri, ekipmanları,  teknik donanımı ve altyapısı yenilendi.

A.Ö: Projeniz kapsamında rektörlükten  hizmet ödülü aldınız, bu konuda neler söylemek istersiniz?

N.Y.A: Gerçekten bu proje büyük emek ve özveriyle hazırlandı, yaklaşık iki yıl sürdü ve hala devam ediyor.Özellikle projenin uygulama aşamasında Cam Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Serdar Gürses, davetli öğretim görevlileri Serdar Alpaslan ve Umut Çelik çok destek oldular.

A.Ö: Atölyede eğitim gören  öğrencilerinizden  beklentileriniz nelerdir, mezun olduktan sonra onları hangi alanlarda görebileceğiz ?

N.Y.A: Biz zaten yaklaşık 20 yıldan beri Cam Anasanat Dalı olarak mezun vermekteyiz. Öğrencilerimiz kendi alanlarında cam tasarımcıları, cam sanatçıları ve eğitimci kimlikleri ile Türkiye’nin önemli kurum ve özel kuruluşlarında çalışmakta ve ülkemizde çağdaş cam sanatının gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadırlar. Birçok mezunumuz da kendi atölyelerinde serbest cam sanatçısı ve tasarımcısı olarak çalışmakta ve eğitim vermekteler.

 

 A.Ö: Cam sanatını öğrenmek isteyenlere fakültenizde sertifika programları açmayı düşünüyor musunuz?

N.Y.A: Tabii olabilir. Yaz okulu projesi ile bu bağlamda programlar oluşturulabilir. Ancak öncelikle yeterli öğretim elemanı ve teknisyen kadrosunu oluşturmamız gerekiyor. Rektörlükten kadro ihtiyacımızın gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu tür sertifika programları ile akademik ortamda verilecek kurslar geleneksel sanatlarımızdan olan cam sanatının geleceğe taşınmasını da sağlayacaktır.

A.Ö: Son olarak bize neler söylemek istersiniz?

N.Y.A: Akademik anlamda cam sanatı ve tasarım eğitimi son 20 yıldır ülkemizde  önemli bir gelişme göstermiş ve ivme kazanmıştır. Seramik kökenli öğretim elemanları tarafından kurulan cam bölümlerinin başarılı olmasında interdisipliner sanat eğitiminin önemi yadsınamaz. Yine bu bağlamda yan dal, çift anadal ve bölümler arası seçmeli atölyeler çağdaş sanat ve tasarım eğitimine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Uluslararası öğrenci değişim programları, farklı sanat disiplinlerini, deneyimlerini ve kültürleri buluşturmakta ve interaktif sanat ortamı yaratmaktadır.

 

 

Bu sayfa tarafından en son 16.01.2014 13:46:37 tarihinde güncellenmiştir.